Calendar
Mai 2022
DLMaMiJVS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Maxime
 • "Cei care au privilegiul de a şti, au datoria de a acţiona".
  (Albert Einstein)

 • "Tot ce-i trebuie răului ca să reuşească este ca oamenii buni să nu facă nimic".
  (Edmund Burke)

 • "Rugăciunile încep să fie ascultate atunci când vocea care le rosteşte a pierdut puterea de a răni".

 • "Viaţa nu se măsoară cu numărul de respiraţii pe care le aveţi, ci în momente care îţi taie răsuflarea".
  (Rainer Maria Rilke)

 • Ai răbdare cu toate cele nerezolvate din inima ta Şi încearcă să iubeşti înseşi întrebările ... Nu căuta răspunsurile, ce nu ţi-ar putea fi oferite acum, pentru că n-ai putea să le trăieşti [oricum]. Ideea este, să trăieşti totul. Trăieşte întrebările acum. Poate ulterior, într-o zi departe în viitor, treptat, fără chiar să-ţi dai seama, tu îţi vei trăi drumul către răspuns.

  

Rugăciunea pentru România, de la ora 22.00, zilnic

 

Haideţi să facem toţi efortul acesta. E datoria noastră faţă de noi înşine, şi faţă de Ţara Noastră. Spuneţi la familiile Dumneavoastră şi la toţi prietenii. Să fim un Glas şi-un Suflet ! Tăria rugăciunii unui întreg popor, e uriaşă. Să ne integrăm toţi în Mişcarea ce-a-nceput deja, pentru propria noastră Renaştere în Credinţă. Dacă nu acum, când ? Dacă nu noi, cine ? Doamne ajută-ne !

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin !
Prea Sfântă Treime, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, văzut-ai că neamul acesta al nostru a fost lovit cu secetă, boli şi pierderea avuţiei naţionale. Au flămânzit copiii Tăi, Doamne, au pierit bătrânii din necredinţa noastră, şi rodul grânelor şi al muncii noastre s-a uscat sau a putrezit prin îndărătnicia noastră.

În multe feluri a suferit Stăpâne, poporul Tău, pentru că: tineri şi bătrâni, voinici şi copilandrii, toţi am greşit înaintea Ta şi ne-am abătut, am călcat poruncile Tale şi de dreptatea Ta nu ne-am adus aminte. S-o fi umplut paharul răbdarii Tale, că răutăţile noastre s-au înmulţit mai mult decât grindina şi seceta pe care le-am atras.

Ca nişte fii rătăcitori ne-am îndepărtat de Tine, dar azi ne întoarcem asemenea Fiului risipitor şi strigăm către Tine din adâncul inimii noastre îndurerate:
Dumnezeul părinţilor noştri, care ai trimis Harul şi Pacea Ta peste înaintaşii noştri , Te rugăm, Părinte Ceresc, ajută-ne pe toţi să înţelegem Voia Ta, să facem toţi Lucrarea Ta, şi precum în vremurile grele ale neamului nostru ai ridicat la nevoie bărbaţi vrednici care au luat pe umerii lor greutăţile poporului, aşa ridică şi acum bărbaţi şi femei cu suflet mare, gata de orice sacrificiu, împreună cu noi, prin care să se răscumpere păcatele poporului nostru înaintea Ta, Stăpâne.

Dă-le Harul Tău, pune în toţi Virtuţile Cereşti, pe care le dai celor care te iubesc pe Tine şi dă-le binecuvântarea Bisericii Tale, întemeiate pe sângele iubitului Tău Fiu. Fă-i pe toţi fii adevăraţi al Bisericii Tale, binecuvântaţi de ierarhi şi iubiţi de popor ca, deplin luminaţi cu Lumina Cunoştinţei Tale, să ducă neamul acesta al Tău, Doamne, pe drumul salvării din necazurile în care propriile păcate l-au scufundat, spre soarele Dreptăţii, Răsăritul cel de Sus, Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Ajută-ne Doamne, să punem în valoare şi Limba Română, utilizându-i întregul potenţial benefic, şi împlinindu-i menirea, folosind numai cuvinte ziditoare şi dătătoare de sens.

Ajută-ne Doamne pe fiecare, cei rămaşi în ţară şi cei plecaţi în lume, să fim conştienţi de Harurile şi Darurile pe care Tu le-ai sădit în acest neam, şi să le manifestăm, pentru ca împreună cu vecinii noştri şi cu celelalte popoare, să ne înţelegem menirea de a Te manifesta, împlinind Cununa Luminii Tale, ce va cuprinde şi bucura întreaga planetă.

Ajută-ne Doamne, ca toţi cei care vor fi aleşi sau numiţi în demnităţi publice, la orice nivel, să se străduiască a înţelege Voia Ta, să se implice în edificarea Lucrarii Tale, în numele Tau, spre binele acestui popor.

Pe slujitorii şi ierarhii bisericii, ajută-i să înţeleagă şi să-şi asume, în întregime, Taina Slujirii Bisericii Tale, reaprinzând în ei Duhul Sfânt. Ajută-i pe ei să fie Trăitori ai Credinţei, păstrători şi purtători, clipă de clipă, ai Sfântului Duh, călăuzind poporul acesta al Tău, pe Calea Ta.

Luminează Doamne, pe toţi cei care se gândesc la ţara noastră, sau vin în trecere, sau cu un rost, fă-i să se integreze Strategiei Tale de Lumină.

Sfântă Maică a lui Dumnezeu, ajută neamul şi ţara noastră! Toate puterile cereşti, apăraţi pământul ţării noastre de năvălirile vrăjmaşului văzut şi nevăzut. Toţi sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi!

Mărire Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt ! Amin !


A doua Rugaciune pentru Tara


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ai venit în lume să ne mântuieşti pe toţi, cu sufletele pline de evlavie, Ţie astfel ne rugăm:

Îndură-te, Doamne, de ţara noastră şi neamul nostru şi ajută să-şi găsească în sfârşit, Calea cea Dreaptă. Coboară Duhul Tău cel Mângâietor să ne curăţească întinăciunea şi să ne întoarcă inimile la blândeţea şi iubirea de Tine şi pentru întreaga Creaţie a Tatălui Ceresc, Doamne.

Luminează, Doamne, minţile noastre, care din pricina amărăciunilor şi umilinţelor, nu văd Calea cea Dreaptă. Încălzeşte, Doamne, inimile noastre care, învrăjbite de diavol, au uitat să-şi iubească aproapele şi să ierte vrăjmaşilor.

Slobozeşte, Doamne, neamul nostru din jugul lenei, minciunii, urii, pizmei, nepăsării, necredinţei si egoismului.

Învaţă-ne, Doamne, să ne rabdam şi apoi să ne iubim unii pe alţii, aşa cum Tu ne iubeşti pe noi toţi.

Stinge pofta celor care pentru binele lor îşi asupresc semenii. Încălzeşte-le, Doamne, inimile, tămăduieşte-le rănile şi îmbrăţişează-i în neţărmurita Ta dragoste. Primeşte în Ceruri, Dumnezeule, sufletele celor care şi-au dat bunul cel mai de preţ pentru Credinţă şi Dreptate.

Cu capetele plecate, genunchii îndoiţi şi inimile frânte, ridicăm această rugăciune către Tine, Doamne, Bunule, şi Ţie îţi strigăm: Auzi-ne, Doamne, şi trimite Mila Ta peste neamul nostru românesc.

Că numai a ta este puterea şi mărirea şi numai Tu vei călauzi râurile neamului nostru la matca Luminii, ca să se laude numele Tău în veac, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin
.
Litanie către Duhul Sfânt

scrisă de părintele Arsenie Boca (1910-1989)

Slavă Tatalui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început , acum şi pururea şi în vecii vecilor, amin !
Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie Duhule Sfinte !

1. Duhule sfinte -coboară de pe tronul măririi Tale şi ridică-Ţi un cort în inima slujitorului Tău, Slavă Tie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

2. Duhule Sfinte- Care purcezi de laTatăl , şi de la Fiul , învaţă-mă să trăiesc permanent în prezenta lui D-zeu, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

3. Duhule Sfinte- Care purcezi de la Tatăl şi de la Fiul , învaţă-mă să trăiesc dupa voia Celui prea Înalt, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

4. Duhule Sfinte- Care locuieşti în inima Fiului, învaţă-mă să Te cunosc şi să Te iubesc, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

5. Duhule Sfinte -Care Te îngrijesti de Slava Tatălui, învaţă-mă să trăiesc în dăruire faţă de D-zeu şi în deplină încredere în El, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

6. Duhule Sfinte- simbolizat prin limbile de foc, aprinde şi în inima mea focul iubirii Tale, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

7. Duhule Sfinte- Porumbel tainic, învaţă-mă să înţeleg Sfânta Scriptură, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

8. Duhule Sfinte-Care nu ai nicio înfăţişare şi nici nume, învaţă-mă să mă rog bine, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

9. Duhule Sfinte- Care vorbeşti prin gura profeţilor, învaţă-mă să trăiesc în pacea sufletului şi echilibrul spiritului, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

10. Duhule Sfinte- Foc arzător de iubire, invaţă-mă să trăiesc înţelept şi răbdător, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

11. Duhule Sfinte- Dătătorul tuturor darurilor, învaţă-mă să traiesc în smerenie şi modestie, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

12. Duhule Sfinte- Vistierie abundentă de Har, învaţă-mă să înteleg valoarea suferinţelor, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

13. Duhule Sfinte- Vistiernic nemarginit de Har, învaţă-mă să folosesc corect timpul preţios, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

14. Duhule Sfinte- Vistiernic de Har inepuizabil, fereşte-mă de lipsa de iubire şi de mândrie, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

15. Duhule Sfinte- a Cărui bogăţie nu o poate aprecia nimeni, învaţă-mă să alung imaginile şi gândurile inutile,Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

16. Duhule Sfinte -Dătătorul multor daruri, învaţă-mă să evit activităţile şi vorbele inutile, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

17. Duhule Sfinte- din a Cărui plinătate am luat noi toţi, învaţă-mă să pot să tac şi să vorbesc la timpul potrivit ,Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

18. Duhule Sfinte- Iubire veşnică, învaţă-mă să dau celorlalţi un exemplu bun, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

19. Duhule Sfinte- Bunătate veşnică, dă-mi perseverenţă în bine până la sfârşit, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

20. Duhule Sfinte- Dascăl bun, învaţă-mă să mă port corect cu oamenii, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

21. Duhule Sfinte- Prieten drag al sufletelor, învaţă-mă să nu judec pe nimeni şi să nu-mi amintesc răul facut mie, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

22. Duhule Sfinte- Lumina care fericeşti sufletele, învaţă-mă să văd nevoile altora şi să nu omit faptele bune, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

23. Duhule Sfinte- Lumina vesnică, ajută-mă să-mi văd greşelile. Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

24. Duhule Sfinte- Care înfaptuieşti minuni în suflete, condu-mă prin vigilenţă la perfecţiune ,Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

25. Duhule Sfinte- în faţa Căruia nimic nu este ascuns, învaţă-mă să scap de urmari diabolice, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

26. Duhule Sfinte- Care cunoşti viitorul universului, Te rog ajută-mă să scap de supunerea faţă de trup şi de diavol, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

27. Duhule Sfinte- Care cunoşti viitorul meu, încredinţez ocrotirii Tale familia mea, prietenii şi pe toţi oamenii, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

28. Duhule Sfinte- cu ajutorul Tău dumnezeiesc, învaţă-mă să traiesc spre Slava şi Lauda Lui Dumnezeuzeu, spre binele sufletelor şi bucuria Maicii Domnului, ca să pot muri ca slugă aleasă, Slavă Ţie Dumnezeule, Duhule Sfinte, Slavă Ţie !

        Adaugă comentariu


 
Categorii
Starea vremii
Statistici
Sunteti al vizitator