Calendar
Feb 2023
DLMaMiJVS
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Maxime
 • "Cei care au privilegiul de a şti, au datoria de a acţiona".
  (Albert Einstein)

 • "Tot ce-i trebuie răului ca să reuşească este ca oamenii buni să nu facă nimic".
  (Edmund Burke)

 • "Rugăciunile încep să fie ascultate atunci când vocea care le rosteşte a pierdut puterea de a răni".

 • "Viaţa nu se măsoară cu numărul de respiraţii pe care le aveţi, ci în momente care îţi taie răsuflarea".
  (Rainer Maria Rilke)

 • Ai răbdare cu toate cele nerezolvate din inima ta Şi încearcă să iubeşti înseşi întrebările ... Nu căuta răspunsurile, ce nu ţi-ar putea fi oferite acum, pentru că n-ai putea să le trăieşti [oricum]. Ideea este, să trăieşti totul. Trăieşte întrebările acum. Poate ulterior, într-o zi departe în viitor, treptat, fără chiar să-ţi dai seama, tu îţi vei trăi drumul către răspuns.

  

ALIANȚA NOASTRĂ - ROMÂNIA

 

Ne place sau nu, a venit o vreme a TREZIRII și IMPLICĂRII! Dar oare nouă, nouă, NE PASĂ SAU NU?

Constatând că între cetățenii României și principalele grupări politice decizionale care conduc sau influențează instituțiile statului român s-a format și se adâncește neîncetat un climat de neîncredere care afectează unitatea și stabilitatea societății românești,

Constatând că drepturile civile, social-politice, economice, patrimoniale, culturale ale cetățenilor României și ale întregii comunități românești sunt, de multe ori, desconsiderate sau de-a dreptul încălcate,

Constatând că măsurile economice de până acum au ignorat în mod iresponsabil interesele legitime ale majorității angajaților și angajatorilor români, ceea ce a condus la răspândirea a milioane de compatrioți în toate colțurile lumii precum și la diminuarea dramatică a ponderii capitalului autohton în economia națională,

Constatând amplul fenomen de denigrare și subminare a valorilor și instituțiilor fundamentale ale civilizației românești,

Constatând că România nu și-a valorificat prezența în Uniunea Europeană la nivelul potențialului ei demografic, economic sau geopolitic și nu a reușit să fructifice pe toate dimensiunile cel mai important Parteneriat Strategic pe care îl are – cel cu Statele Unite ale Americii,

Constatând că majoritatea cetățenilor nu este reprezentată civic sau politic, în vederea apărării eficiente a drepturilor și intereselor sale legitime, iar nemulțumirile populației cu privire la felul în care funcționează statul român și instituțiile sale sunt pe deplin justificate,

Considerând că participarea responsabilă a tuturor cetățenilor la rezolvarea gravelor probleme cu care ne confruntăm ca stat și ca societate este singura soluție democratică și eficientă,

Noi, semnatarii acestei proclamații,
Acționând potrivit credinței și convingerilor noastre, în baza drepturilor și obligațiilor constituționale și în acord cu prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului, am hotărât să înființăm

Platforma Civică Națională
“Alianța Noastră”
.

Alianța Noastră va funcționa ca o asociație liberă de persoane, grupuri și alte entități – formale și informale – menită să asigure o eficientă împreună lucrare a energiilor și resurselor societății civile românești.
Alianța este deschisă tuturor celor care sunt dispuși să conlucreze, într-un spirit de cooperare democratică, solidaritate patriotică și disciplină civică, pentru susținerea activă a următoarelor deziderate fundamentale:

• Respectarea deplină a drepturilor civile și politice ale cetățenilor României, în primul rând a dreptului de a participa în mod liber, neîngrădit și în deplină cunoștință de cauză la adoptarea deciziilor politice de interes major; promovarea, în acest sens, a unor mecanisme și instituții ale democrației directe;

• Restaurarea drepturilor patrimoniale ale cetățenilor români cu privire la teritoriul național; oprirea înstrăinării proprietăților agricole, a resurselor solului și subsolului, recuperarea celor înstrăinate abuziv sau ilegal; oprirea oricăror intervenții care pun în pericol climatul, apa, resursele naturale și, în general, mediul înconjurător;

• Susținerea muncii și a inițiativei românești, printr-un parteneriat puternic între stat și mediul economic; reducerea decalajelor economice față de Uniunea Europeană, care nu se poate realiza decât prin susținerea capitalului românesc, singurul cu adevărat interesat să pună în centrul oricăror strategii de dezvoltare spațiul național;

• Apărarea și susținerea activă a drepturilor identitare naționale, a instituțiilor și valorilor fondatoare ale civilizației românești, tradiționale și moderne – familia, satul, școala, biserica, armata, credința creștină, limba română, reperele spirituale, culturale și istorice; descurajarea oricăror acțiuni xenofobe sau antiromânești și blocarea oricăror tentative politico-administrative de a modifica, prin diferite forme de constrângere, actualul profil – etnic, cultural sau religios – al României.

Doar așezați pe un temei de unitate fraternă și solidari acestor obiective și principii vom evita erorile care au condus la eșecul multor acțiuni civice din trecut. Societatea românească nu mai trebuie lăsată la bunul plac al grupurilor de interese partinice și transpartinice, dirijate din interiorul sau din afara țării. De aceea, Alianța Noastră va reuni, într-un format organizatoric flexibil, policentric, plecând de la baza societății civile, toate asociațiile și organizațiile, grupurile și persoanele care vor înțelege că numai acționând unitar, coerent și într-un spirit de auto-disciplină civică pot fi obținute rezultate semnificative, în folosul întregii societăți.
Vom declanșa neîntârziat procesul de organizare a unor organisme civice reprezentative, pentru a putea stabili calendarul precis al acțiunilor pe care le vom desfășura.
De asemenea, vom elabora și propune un cod civic de integritate. Acesta va fi aplicat cu responsabilitate în evaluarea și selecția viitorilor candidați la funcții și poziții publice, spre a putea fi susținuți de Alianță. Dorim să intervenim în acest proces de selecție, care a stat până acum, aproape exclusiv, sub controlul unor grupuri de interese politico-financiare iresponsabile, și să-l așezăm pe principii meritocratice, susținând competența, corectitudinea și, mai ales, loialitatea față de statul și poporul român.
Alianța va susține atât persoane independente cât și inițiative ale unor grupuri sau chiar partide, însă doar în măsura în care ele corespund criteriilor și obiectivelor susamintite. Vom respinge antrenarea în rivalități marginale sau animozități superficiale și ne vom opune cu hotărâre oricăror încercări de dezbinare a Alianței Noastre.

În viziunea fondatorilor Alianței, România este o țară creștină, liberă, primitoare, pașnică și tolerantă, ai cărei locuitori au drepturi imprescriptibile asupra teritoriului național, asupra modului de organizare și funcționare a statului român, a instituțiilor sale și a întregii noastre societăți. Aceste drepturi și prerogative au fost câștigate și apărate timp de milenii, de generații întregi de români. Ele nu sunt negociabile.
Vrem o Românie cu adevărat democratică, o țară de oameni liberi, egali în drepturi și îndatoriri, aflată într-un parteneriat constructiv și demn cu vecinii, aliații și prietenii noștri.
Noi credem că România trebuie să își valorizeze potențialul de care dispune în contextul european, devenind un actor economic semnificativ și un real furnizor de securitate în regiunea Mării Negre și în spațiul carpato-balcanic.
România este patria tuturor cetățenilor săi, iar statul român are misiunea să-i sprijine, să-i inspire și să-i reprezinte pe toți românii, oriunde s-ar afla, astfel încât, dacă ei vor dori să revină acasă, nimeni, niciodată, să nu îi poată împiedica. Pentru aceasta este nevoie de eforturi susținute, înțelepciune, fermitate și devotament.
Se impune, așadar, să acționăm – prin toate mijloacele legale, democratice și nonviolente – pentru a determina adoptarea acelor măsuri politice și administrative apte să asigure României locul ce i se cuvine în familia euroatlantică și în comunitatea internațională. Toți cetățenii români, indiferent de originea lor etnică sau confesiunea religioasă, au dreptul să trăiască în siguranță în țara lor, o țară în care munca cinstită, creativitatea și spiritul întreprinzător să fie încurajate, respectate și corect răsplătite, în care legea să fie lege pentru toți iar libertatea și demnitatea tuturor să fie garantate.

Împreună, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși!

București, 27 Martie 2016
www.aliantanoastra.ro

        Adaugă comentariu


 
Categorii
Starea vremii
Statistici
Sunteti al vizitator